(021) 44479254                     3Dpuzzle (@) chmail.ir  

 
محصـولات کتیبـه

پازل های سه بعدی عمومی

در این قسمت از سایت قیمت محصولات بدون تخفیف های مناسبتی نوشته شده که با کلیک بر روی خرید اینترنتی وارد سایت فروشگاهی بامیلو شده و از تخفیف های مناسبتی از 10 تا 40 درصد بهره مند شوید.

هلیکوپتر کوسه سیاه

مشخصات محصول:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
کد محصول: PA005
وزن: 280 گرم
تعداد قطعات: 76 عدد
اندازه پازل: 30 در 23 در 11 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 16000 تومان

خرید اینترنتی

دوچرخه

مشخصات محصول:

کد محصول: PC003s
وزن: 150 گرم
تعداد قطعات: 14 عدد
اندازه پازل: 16 در 7.5 در 11 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی

موتور کابین دار

مشخصات محصول:

کد محصول: PC008
وزن: 280 گرم
تعداد قطعات: 84 عدد
اندازه پازل: 15 در 10.5 در 7 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 16000 تومان

خرید اینترنتی

طاووس

مشخصات محصول:

کد محصول: PZ001
وزن: 280 گرم
تعداد قطعات: 57 عدد
اندازه پازل: 28 در 27 در 14 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 16000 تومان

خرید اینترنتی

تقویم سه بعدی رومیزی

مشخصات محصول:

کد محصول: PT004
وزن: 280 گرم
تعداد قطعات: 33 عدد
اندازه پازل: 15 در 7 در 9 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 18000 تومان

خرید اینترنتی

ماشین فورد

مشخصات محصول:
بزرگ
کد محصول: PC002
وزن: 300 گرم
تعداد قطعات: 57 عدد
اندازه پازل: 16 در 6 در 6 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 16000 تومان

کوچک
کد محصول: PC002s
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 57 عدد
اندازه پازل: 22 در 8 در 8 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 13000 تومان

خرید اینترنتی

هواپیمای پرستو

مشخصات محصول:

کد محصول: PA007
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 21 عدد
اندازه پازل: 19 در 27 در 8 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 12000 تومان

خرید اینترنتی

لوکوموتیو

مشخصات محصول:

کد محصول: PC006
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 31 عدد
اندازه پازل: 19 در 8 در 10  سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 13000 تومان

خرید اینترنتی

وسایل منزل

مشخصات محصول:

کد محصول: PH002
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 30 عدد
اندازه پازل: -- در -- در -- سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 12000 تومان

خرید اینترنتی

پروانه تزئینی دیواری

مشخصات محصول:

کد محصول: PT002
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 7 عدد
اندازه پازل: -- در -- در -- سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1 سانتی متر
قیمت : 10000 تومان

خرید اینترنتی

هواپیمای دو باله

مشخصات محصول:
بزرگ
کد محصول: PA003
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 17 عدد
اندازه پازل: 20 در 21 در 10 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 12000 تومان

کوچک
کد محصول: PA003s
وزن: 150 گرم
تعداد قطعات: 17 عدد
اندازه پازل: 15 در 16 در 7 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی

هواپیمای دریایی

مشخصات محصول:

کد محصول: PA004s
وزن: 150 گرم
تعداد قطعات: 12 عدد
اندازه پازل: 15 در 18 در 10 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 0.5 سانتی متر
قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی

هامر جنگی

مشخصات محصول:

کد محصول: PC005
وزن: 250 گرم
تعداد قطعات: 58 عدد
اندازه پازل: 23 در 12 در 11سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 16000 تومان

خرید اینترنتی

خانه رویایی

مشخصات محصول:

کد محصول: PH001
وزن: 470 گرم
تعداد قطعات: 38 عدد
اندازه پازل: 13.5 در 13 در 10.5 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 25 در 33 در 1.5 سانتی متر
قیمت : 18000 تومان

خرید اینترنتی

دستگاه حفاری مغزه گیری معدن

Christiensen CS-14
مشخصات محصول:
کد محصول: PC007
وزن: 620 گرم
تعداد قطعات: 123 عدد
اندازه پازل: 20 در 10 در 30 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 25 در 33 در 1.5 سانتی متر
قیمت : 30000 تومان

خرید اینترنتی

هواپیمای تک باله (ال20)

مشخصات محصول:
بزرگ
کد محصول: PA002
وزن: 200 گرم
تعداد قطعات: 14 عدد
اندازه پازل: 20 در 20 در 9 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 12000 تومان

کوچک
کد محصول: PA002s
وزن: 150 گرم
تعداد قطعات: 14 عدد
اندازه پازل: 14 در 14 در 6.5 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 1.2 سانتی متر
قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی

هلیکوپتر بل

مشخصات محصول:

کد محصول: PA006s
وزن: 150 گرم
تعداد قطعات: 14 عدد
اندازه پازل: 19 در 5 در 8 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 18 در 23 در 0.5 سانتی متر
قیمت : 7500 تومان

خرید اینترنتی

کشتی بادبانی دزدان دریایی

مشخصات محصول:

کد محصول: PC004
وزن: 820 گرم
تعداد قطعات: 76 عدد
اندازه پازل: 25 در 13 در 35 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 25 در 33 در 1.5 سانتی متر
قیمت : 34000 تومان

خرید اینترنتی

جرثقیل

مشخصات محصول:

کد محصول: PC001
وزن: 620 گرم
تعداد قطعات: 118 عدد
اندازه پازل: 23 در 15 در 12 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 25 در 33 در 1.5 سانتی متر
قیمت : 27000 تومان

خرید اینترنتی

ماهی آنجل

مشخصات محصول:

کد محصول: PZ002
وزن: 470 گرم
تعداد قطعات: 120 عدد
اندازه پازل: 26 در 24 در 12 سانتی متر
اندازه بسته بندی: 25 در 33 در 1 سانتی متر
قیمت : 18000 تومان

خرید اینترنتی

شماره تماس پشتیبانی

(021) 44479254